dyrektor szkoły – p. Barbara Żwańska
zastępca dyrektora – p. Andrzej Bartłomiejczykmatematyka:
p. Beata Gorzelak
p. Małgorzata Sadowska – Szmidt 
p. Barbara Żwańska
p. Anna Bujacz
p. Hanna Zbyszyńska
p. Renata Reliszka

 

 

język polski
p. Aleksandra Kaczmarek
p. Beata Strzałkowska – Koźlenko
p. Maciej Krawczyk
p. Izabela Poczta

 

 

język angielski:
p. Tomasz Kozioł
p. Magdalena Przygocka – Wypych
p. Sonia Pawłowska - Kacała
p. Adrianna Krajewska
p. Wioletta Różycka-Śpionek
p. Agata Krawczyk

 

język niemiecki:
p. Andrzej Bartłomiejczyk 
p. Gabriela Koniecka – Kiełbasa

 

język francuski:
p. Agnieszka Urlikhistoria
p. Magdalena Klewin 
p. Ireneusz Polit 
p. Izabela Poczta

 

historia i społeczeństwo:
p. Izabela Poczta

 

geografia:
p. Jarosław Smolarek

 

 

przyroda
p.Katarzyna Karcz


fizyka:
p. Janusz Gorzelak

 

biologia:
p. Sylwia Sujecka
p. Bożena Grzelak

 

chemia:
p. Włodzimierz Włodarczyk
p. Katarzyna KarczWOS:
p. Dariusz Wypychpodstawy przedsiębiorczości:
p. Magdalena Klewin

 

 

edukacja dla bezpieczeństwa:
p. Agnieszka Urlik

 

WF:
p. Piotr Kuropatwa 
p. Katarzyna Młynarczyk
p. Romuald Simura

 

informatyka :
p. Tomasz Przewoźny
p. Jacek Jaśkiewicz


muzyka:
p. Małgorzata Pedo


plastyka:
p. Małgorzata Pedofilozofia:
p. Elżbieta Bohaczewska

 

 

religia:

ks.Łukasz Nowak
ks.Przemysław Kansy
ks. Kamil Gregorczyk

 

bibliotekarz : 
p. Elżbieta Bohaczewskapedagog:
p. Agnieszka Molenda


doradztwo zawodowe:
p. Przemysław Bakus