Oferta I LO na rok szkolny 2021/2022 

 

 

Oferujemy młodzieży:

 - kreatywny Samorząd Szkolny
- Koło Teatralne
- zajęcia sportowe
- szkolne koło PTTK „Amonit”
- warsztaty kuglarsko -cyrkowe i szkolny Teatr Ognia "STOS"
- wyjazdy na wycieczki, do teatrów, kin
- indywidualną pracę z uczniem zdolnym
- indywidualną pomoc uczniom mającym trudności
- współpracę z Uniwersytetem Łódzkim
- współpracę z Uniwersytetem Medycznym

 

Bogate tradycje szkoły, oparte na 123 - letniej historii, zobowiązują do troski o  wysoki poziom edukacji uczniów. Uczniowie szkoły corocznie biorą z dużym powodzeniem udział w konkursach i olimpiadach  przedmiotowych zarówno  na szczeblu okręgowym, jak i centralnym
Na przestrzeni ostatnich kilku lat średnie wyniki z matury uczniów I LO w Pabianicach przewyższają średnie wyniki ogólnopolskie i wojewódzkie.  Od 2016 roku nasi maturzyści zdają  egzamin maturalny najlepiej wśród pabianickich i powiatowych szkół ponadgimnazjalnych.
Zgodnie z zasadami Fundacji Edukacyjnej Perspektywy w latach 2017 i 2018 otrzymaliśmy tytuł “Brązowej Szkoły”  oraz “Srebrnej Szkoły” w latach 2019 i 2020, co świadczy o wysokiej pozycji wśród wszystkich szkół w Polsce.

„Pierwsze LO ” to nie tylko nauka. Szkoła może również poszczycić się osiągnięciami sportowymi. Urozmaiceniem życia szkolnego są imprezy kulturalne i sportowe. Tradycją jest Święto Patrona Szkoły połączone z uroczystym ślubowaniem klas pierwszych.
I LO jest Szkołą Stowarzyszoną UNESCO jako jedyna ponadgimnazjalna szkoła  w Pabianicach - nasza młodzież co roku ma możliwość  udziału w obozach językowych UNESCO.

 

 

 

 

Najważniejsze informacje

 - Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.,
- Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz kopię świadectwa należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
-
Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
-
Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
-
W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.