Lp

Data

Tematyka

Uwagi

1.

16.09.2021

czwartek, godz. 1700

Zebranie informacyjne:

 - kalendarz pracy szkoły;
- wybór przedstawicieli do Rady Rodziców;
- informacja o wymaganiach edukacyjnych;
- oświadczenia Rodziców dotyczące uczestnictwa uczniów w  zajęciach wychowania do życia  w rodzinie i lekcjach religii/etyki oraz przetwarzania danych osobowych ( RODO),
- klasy III po gimnazjum – informacja o procedurach przeprowadzania egzaminu    maturalnego

 

2.

16.09.2021

czwartek, godz. 18.00

Zebranie Rady Rodziców

 

3.

27.10.2021

środa, godz.1700 - 1800

Konsultacje indywidualne Rodziców z nauczycielami

 

4.

15.12.2021

środa, godz.1700

Zebranie - propozycje ocen śródrocznych wraz z  zagrożeniami ocenami niedostatecznymi

 

5.

26.01.2022
środa, godz. 1700

Zebranie - informacje o wynikach nauczania i  wychowania za I semestr roku szkolnego  2021 / 2022

 

6.

23.03.2022
środa, godz. 17
00

Zebranie - informacja o proponowanych ocenach rocznych wraz z zagrożeniami oceną niedostateczną dla klas trzecich po gimnazjum

Informacja o wynikach nauczania i wychowania pozostałych klas.

 

7.

 


 8.

27.04.2022

środa, godz. 1700 - 18.00

 18.05.2022

środa godz. 17.00

Konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami

 


Zebranie - propozycje ocen rocznych wraz z zagrożeniami oceną  niedostateczną w klasach pierwszych, drugich i trzecich po szkole podstawowej

 

 

 

Harmonogram spotkań Rady Rodziców ustalony na zebraniu w dniu  16.09.2020r.

 

Dodatkowe zebrania z Rodzicami mogą być ustalone w razie potrzeb.