1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2021r.

2. Podział roku szkolnego

- I semestr   1 września 2021r. do 16 stycznia 2022r..

- II semestr
  17 stycznia 2022r. do 24 czerwca 2022r.

3. Przerwy w zajęciach edukacyjnych:

- zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021r.

- ferie zimowe   14 - 27 lutego 2022r.

- wiosenna przerwa świąteczna  14 - 19 kwietnia 2022r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych:

- 14  - 15 października 2021r. (czwartek - piątek)

- 2 listopada 2021r. (wtorek)

- 12 listopada 2021r. (piątek)

- 2 maja 2022r, (poniedziałek)

- 17 czerwca 2022r. (piątek)


Ferie letnie  -   od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022r.

Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III po szkole podstawowej  - 4, 5, 6, 9 maja 2022r. (matura pisemna)

4. Egzamin maturalny w sesji wiosennej

- termin główny     4 - 23 maja 2022r.

- dodatkowy termin   1 – 15 czerwca 2022r.

- termin poprawkowy 23 sierpnia 2022r.
                                        

5. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w  w klasach III po gimnazjum:  29 kwietnia 2022r.

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w klasach I, II i III po szkole podstawowej:
  24 czerwca 2022r.

 

Terminarze zebrań Rady Pedagogicznej, zebrań z Rodzicami oraz imprez i uroczystości szkolnych stanowią załączniki do kalendarza roku szkolnego 2021 /2022.