Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach dokonała wyboru ubezpieczyciela grupowego dla uczniów naszej szkoły.

Jest to COMPENSA - wariant II oferty specjalnej. Składka roczna 50zł. Ubezpieczenie to będzie obowiązywać od 1 września 2020r.

Ubezpieczenie to nie jest obligatoryjne.


Pliki PDF:

Polisa NNW Szkolne III rodo 2018

Oświadczenia indywidualne OWU 2018

Aneks 1 Tabela Uszczerbku.pdf